Mang dáng hình của lưỡi rìu bổ lên trời xanh là biểu tượng cho sự hội tụ sức mạnh và sự gắn kết cộng đồng, là điểm nhấn của một trong những không gian văn hóa đặc sắc, độc đáo bậc nhất của cả nước. Trải qua những giai đoạn suy vi, mai một sau những thăng trầm của lịch sử, dù đã được khôi phục nhưng trước những biến đổi quá nhanh của đời sống xã hội, nhà rông đã bị biến dạng quá nhiều. Hành trình trở về của nhà rông vẫn còn nhiều thách thức.