Cùng với TP. HCM, TP. Hà Nội cũng đang có những động thái quyết liệt để giành lại từng mét vuông vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, chiến dịch này có thể đi đến đâu, kết quả ra sao vẫn là một dấu hỏi lớn. Hãy thử giả định rằng vỉa hè có thể tâm sự, thì chúng ta sẽ lắng nghe được những điều gì?