Một trong những thành tựu của chính sách phát triển bảo hiểm y tế ở nước ta là đã mở rộng độ bao phủ với nhóm người cao tuổi. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế chính là tấm vé bảo hộ, chăm sóc sức khỏe bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho người cao tuổi.