Để đáp ứng nhu cầu du lịch hè tăng cao, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chạy thêm nhiều tàu khách trên tuyến Bắc - Nam đi đến Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang.