Các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, những người Cộng sản kiên trung, quả cảm, nghĩa hiệp, giàu đức hi sinh và tài thao lược. Cuộc đời và sự nghiệp của họ luôn là tấm gương sáng tận trung với nước, tận hiếu với dân, suốt một đời xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Seris phim về các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam do Điện ảnh Quân đội đã và đang thực hiện sẽ mang đến cho người xem cái nhìn đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn về mỗi con người cụ thể, mỗi chiến công cụ thể.