Thể thao sức sống và đam mê - Số 2 có những nội dung chính sau đây:

- Bóng chày, môn thể thao đồng đội có nhiều điều luật nhất.

- Trải nghiệm bóng chày với Bùi Diệu Linh.

- Tư vấn của bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy với người chơi bóng chày.

- Công nghệ đã thay đổi bóng chày như thế nào.