Thời sự Quốc phòng ngày 09/10/2016 có những nội dung chính như sau:

- Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Quân khu 2 nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện.

- Giúp nhân dân biên giới Lào Cai ổn định sau mưa bão.

- Phối hợp trong phòng, chữa cháy rừng ở huyện Ea kar (tỉnh Đắk Lắk).

- Hà Nội: Hơn 1.200 người tham gia giải chạy vì hòa bình.

- Nhức nhối tình trạng mất cắp cổ vật.