Thời sự Quốc phòng ngày 17/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Thủ tướng chỉ đạo "tập trung cứu dân, không để người dân bị đói, khát, dịch bệnh".

- LLVT giúp nhân dân miền Trung khắc phục mưa lũ.

- Viettel: Kỷ niệm đầu tư ra nước ngoài.

- Việt Nam - Những lợi thế và ngộ nhận trong biến đổi toàn cầu.

- BĐBP Phú Yên giúp dân cứu cơ sở sửa chữa tàu cá.