Thời sự Quốc phòng ngày 2/7/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong lịch sử cách mạng dân tộc.

- Tinh thần A69 của bộ đội Thông tin.

- Cấp cứu và đưa ngư dân bệnh nặng từ Trường Sa về đất liền.

- Dừng các trận đấu còn lại của vòng loại chọi trâu Đồ Sơn 2017.

- Vịt giảm giá mạnh khiến người nuôi thua lỗ.