Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 26/05/2023 có những nội dung chính sau đây:

BHXH Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

- Đề cao tính khả thi khi xây dựng luật.