Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 29/5/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Các đơn vị tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2017.

- Gắn kết doanh nghiệp với người lao động.

- Người dân TP. Hồ Chí Minh lo lắng vì ô nhiễm trên kênh Tàu Hủ.

- Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông thiếu tính kết nối.