Phóng sự ảnh - Số 1497: "Thu hoạch cà phê ở Gia Lai"