Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi Thư viện quốc phòng - Số C290 để tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định Cảnh sát biển Việt Nam sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như thế nào.