Sáng ngày 06/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã bắt đầu phiên chất vấn các thành viên Chính phủ với nhiều điểm mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên chất vấn.