Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay (06/6/2022), Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến thăm và kiểm tra trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội khu vực phía Nam. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.