Trường Sĩ quan Lục quân 1 hôm nay bàn giao 763 công dân còn lại đã cách ly đủ 14 ngày về với gia đình.