Từ đam mê với nông nghiệp, những người trẻ đã biến ý tưởng xây dựng nông trại trở thành cơ hội khởi nghiệp cho chính mình và đem lại cơ hội cho nhiều bà con nông dân địa phương. Tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, kết hợp với phục vụ du lịch là mục tiêu của những người sáng lập ra Veta Farm.