Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chuyên đề Biển đảo Tổ quốc số phát sóng ngày 21/12 về hoạt động đối ngoại của Hải quân nhân dân Việt Nam trong những năm vừa qua.