Sáng ngày 07/6/2022, theo giờ New York, Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã họp để bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 77.