Mời quý vị và các đồng chí về thăm quê hương Hưng Yên anh hùng qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân:

- Những người lính công binh thời bình.

- Người chính trị viên tận tình.

- Đổi thay trên quê hương Nguyên Hòa.