Cùng về với quê hương Bạc Liêu anh hùng qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân:

- Lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu trong công tác đỡ đầu hộ nghèo.

- Điểm sáng trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ.

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ mạnh từ cơ sở.