Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá mức độ rủi ro của cúm H5N1 đối với con người là thấp. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc WHO kêu gọi các quốc gia không chủ quan và cần chuẩn bị cho các tình huống xấu có thể xảy ra khi có bất kỳ sự biến đổi nào của tác nhân gây bệnh.