Phóng sự ảnh - Số 2931: Lan tỏa tinh thần "Thượng tôn pháp luật".