Ngày 19/07, các thành viên ASEAN và 3 đối tác Đông Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã đề xuất các sáng kiến chung trong việc thúc đẩy hợp tác công nghiệp và chuỗi cung ứng. Các sáng kiến được đưa ra tại diễn đàn ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.