Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì phiên họp của Hội đồng phát triển chiến lược và các dự án quốc gia. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga đã chỉ ra 4 nhiệm vụ quan trọng đối với việc hoạch định phương hướng phát triển của đất nước, đặc biệt là về lĩnh vực công nghệ cao.