Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một bộ luật mới cho phép chính phủ thực hiện các biện pháp kinh tế đặc biệt để hỗ trợ các lực lượng vũ trang trong các hoạt động chống khủng bố và các chiến dịch khác ở nước ngoài.