Tình trạng nắng nóng gay gắt ở châu Âu vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà đáng lo ngại hơn còn gây ra nạn cháy rừng nghiêm trọng ở nhiều quốc gia