Trong tập 120 của chương trình Bạn muốn hẹn hò, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tiếp tục làm mai mối cho những sĩ quan chuyên nghiệp trong quân đội.