Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 375 có những nội dung chính sau đây:

- Nhiều nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia vượt mong đợi.

- Ngày về đặc biệt của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.

- Ba sĩ quan quân đội được Liên Hợp Quốc trao huy chương.