Bản tin Ngày mới ngày 01/5/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Đổi mới công nghệ sản xuất để phòng chống bệnh nghề nghiệp.

- Khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018. 

- Chàng thanh niên khuyết tật với niềm đam mê công nghệ.