Bản tin ngày mới ngày 06/9/2016 có những nội dung chính sau đây: 

- Pháp hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam.

- Việt Nam sẵn sàng cho Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á.

- Quảng Trị hỗ trợ học sinh vùng biển.

- Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi giúp đỡ học sinh nghèo đến trường.

- Đối thoại về biến đổi khí hậu và năng lượng sạch.

- Nhiều địa phương vẫn vắng bóng dự án FDI.