Bản tin Ngày mới ngày 07/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

Ngành dừa hướng đến kim ngạch tỷ đô.

- Gìn giữ và phát triển văn hoá thổ cẩm Tây Nguyên.

- ASEAN và Nhật Bản thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.