Bản tin Ngày mới ngày 10/3/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Triển lãm quốc tế Nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

- Đạo diễn phim Kong được đề xuất làm Đại sứ du lịch Việt Nam

- Trung đoàn 66 khắc phục khó khăn trong công tác tăng gia 

- Chăm sóc người già khó khăn ở biên giới Quảng Nam