Bản tin ngày mới ngày 12/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đoàn 4 sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới thành công.

- LLVT tỉnh Bình Định chủ động phòng chống dịch nCov.

- Khắc phục tình trạng khan hiếm máu nghiêm trọng.