Bản tin Ngày mới ngày 13/1/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Sẽ cấm sử dụng 15 loại kháng sinh trong nông nghiệp.

- Lai Châu: chủ động chống rét sớm cho gia súc gia cầm.

- Công tác tuyển quân năm 2017 ở Quảng Ninh.

- Những sợi len yêu thương.