Bản tin Ngày mới ngày 16/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đường sắt mở bán vé tàu Tết từ tháng 10.

- Giữ màu xanh của biển.

- Ước mơ của Y Dũng.