Bản tin Ngày mới ngày 18/5/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Sớm đưa tinh thần Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ vào đời sống doanh nghiệp.

- Xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tại Đà Nẵng.

- TP Hồ Chí Minh: cá nổi dày đặc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

- Những chiến sĩ tiêu binh bên lăng Bác.

- Người chính ủy gương mẫu của Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.