Bản tin Ngày mới ngày 8/5/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Thí sinh thi ĐH, CĐ được giảm 10% vé tàu.

- Phát huy thương hiệu "Muối tuyết diêm".

- Lữ đoàn 950 đảm bảo an toàn thực phẩm cho bộ đội.

- Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Pháp.

- Đổi thay ở xã biên giới tỉnh An Giang.