Bản tin Ngày mới ngày 19/10/2016 có những nội dung chính sau đây: 

- Hà Nội: Cần cẩu đổ lên nóc nhà dân.

- Thủy điện Hố Hô xả lũ không đúng quy trình.

- Quân khu 2 giải quyết tốt chế độ chính sách cho các đối tượng.

- Tổng thống Philippines thăm Trung Quốc.

- Ngừng bắn 72 giờ tại Yemen.