Bản tin Ngày mới ngày 19/5/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Nội chỉ nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp qua mạng từ 1/7

- Chưa xác định được nguyên nhân cá biển chết bất thường ở Kiên Giang

- Những kỷ niệm của Anh hùng LLVTND Huỳnh Thúc Bá với Bác Hồ 

- Chiến sĩ không tham của rơi