Bản tin Ngày mới ngày 19/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Số liệu quan trắc chưa phản ánh đúng chất lượng môi trường.

- 89 hồ chứa ở Quảng Ngãi xuống cấp, mất an toàn.

- Tỉnh Đắk Lắc thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

- TP. Hồ Chí Minh: 4.896 công nhân mất việc được giới thiệu việc làm mới.

- Anh Hoạt "cột mốc".