Bản tin Ngày mới ngày 14/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Theo dõi sát diễn biến sau bão số 4.

- Trung thu ý nghĩa trên biên cương.

- Báo động tình trạng tảo hôn ở Mai Châu, Hòa Bình.

- Xóm trọ nghĩa tình.