Bản tin ngày mới ngày 07/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Triển khai bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung.

- Lâm Đồng triển khai canh tác nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên nước.

- Phát huy nội lực xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp.

- Quảng Ngãi: Cá nuôi trong lồng bè chết không rõ nguyên nhân.

- Thừa Thiên – Huế phát hiện nhiều cơ sở sử dụng chất tẩy trong chế biến nông sản.

- Lâm Đồng triển khai canh tác nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên nước.

- Bảo Việt Khánh Hòa trả bảo hiểm hơn 6,2 tỷ đồng cho tàu cá.

- Hỗ trợ cho 20 nạn nhân bom mìn sau chiến tranh tại TP. Đà Nẵng.

- Hội phụ nữ Binh đoàn 15 giúp nhau phát triển kinh tế.