Bản tin ngày mới ngày 08/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Cao Bằng: Hơn 100ha hoa màu bị ngập lụt vì mưa lũ.

- Quảng Bình còn hàng nghìn tấn hải sản nằm kho. 

- Bồi dưỡng quốc phòng - an ninh ở Đăk Nông.

- Người truyền lửa hát then.