Bản tin Ngày mới ngày 2/2/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Đồng Nai.

- Gian nan trên các chuyến xuồng chuyển tải.

- Chính thức cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài.

- Dạy tiếng Việt Nam và Lào cho nhân dân biên giới.