Bản tin ngày mới ngày 26/01/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ ngày 1/2/2017.

- Đường hoa Nguyễn Huệ lung linh trong ngày khai mạc.

- Tết đặc biệt bên đồng đội của chiến sĩ trẻ.

- Ấm áp mùa xuân trên đỉnh Cà Đam (Quảng Ngãi).