Bản tin Ngày mới ngày 19/1/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Tập trung hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy lớn tại Khánh Hòa

- TP. Hồ Chí Minh chính thức triển khai truy xuất nguồn gốc rau củ quả

- Phát triển tăng gia sản xuất phục vụ bộ đội đón Tết

- Mang niềm vui đến với trẻ em nghèo hiếu học