Bản tin ngày mới ngày 18/1/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết.

- Việt Nam là thị trường thứ 3 trên thế giới tiêu thụ smartphone 3G.

- Những người lính khéo tay ở Sư đoàn 324.

- Chung tay vì biên giới bình yên.