Bản tin Ngày mới ngày 17/1/2017 có những nội dung chính như sau:

- Công bố tiêu chuẩn nước mắm truyền thống.

- Nông dân Quảng Ngãi trồng gừng để tự chế biến mứt.

- Giao lưu nghệ thuật thuật Xuân Chiến sĩ tại Côn Đảo.

- Sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách ở Quảng Ngãi.