Bản tin ngày mới ngày 15/01/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Bình Phước phát hiện số lượng lớn thực phẩm không đủ điều kiện vệ sinh.

- Độc đáo Phố ô bay đón mừng năm mới.

- Đảm bảo an toàn cho lính thợ đóng tàu.

- Thêm mái ấm cho người nghèo biên giới.